A Bölcs Baglyok Szögi Lajos Közhasznú Alapítványa, a Tiszatér Leader
Egyesület által VP6-19-2.1-87-1-17 kódszámon kiírt, „Helyi adottságokra
épülő turisztikai fejlesztések” című pályázati felhívás keretében 9,9 millió
forint támogatásban részesült. A 75%-os intenzitású támogatás
segítségével Tiszalökön megvalósult egy szezonálisan elérhető, új,
innovatív, környéken egyedülálló szolgáltatás, amelyet akár egyénileg, akár
csoportosan is biztonságosan igénybe vehetik a természetes környezetet,
aktív mozgást kedvelők. A 1956925094 azonosítójú projekt keretében a vízi
élménypark elemeinek beszerzésén túl projektmenedzsment feladatok,
marketing tevékenységek és kötelező nyilvánosság biztosítása valósult
meg.

További információ: pdf