EXAQUA 2018

Extrém hidrológiai események a múltban:
adatok, modell eredmények, jövőbeni perspektívák”

Nemzetközi Konferencia
2018. szeptember 9-14.

Kis-Tisza Ökocentrum, Tiszalök

Fakultatív programok

Magyar gasztronómia

EX-AQUA 2018

Extrém hidrológiai események a múltban:

adatok, modell eredmények, jövőbeni perspektívák

Nemzetközi Konferencia 2018. szeptember 9-14.

 

Kis-Tisza Ökocentrum, Tiszalök

Kapcsolattartó személy: Dr. Gulyás Sándor, e-mail: exaqua2018@gmail.com

Tudományos Bizottság:

Gulyás Sándor (Szegedi Tudományegyetem), Sümegi Pál (Szegedi Tudományegyetem), Szlávik Lajos (Magyar Hidrológiai Társaság), Alessandro Fontana (University of Padova, Olaszország),  Jessica Reeves (Federation University of Australia, Ausztrália), Peter Almond (Lincoln University, Új-Zéland)

Szervezőbizottság:

Gulyás Sándor (Szegedi Tudományegyetem), Molnár Dávid (Szegedi Tudományegyetem), Dan Tamás, (Tiszalöki Bölcs Baglyok Szögi Lajos Közhasznú Alapítvány), Szöginé Megyeri Gabriella (Tiszalöki Bölcs Baglyok Szögi Lajos Közhasznú Alapítvány), Gömze Sándor (Tiszalöki Önkormányzat), Mécs Csaba (KOKOSZ elnök), Molnár Zoltán (KOKOSZ főtitkára).

A latin “ex” (ból-ből vagy ősi) és “aqua” (víz) kifejezésekből álló EX-AQUA szóösszetétel szimbolikusan utal azon geológiai folyamatokra, melyek a fontos elemi alkotó múltbéli hiányát vagy bőségét tükrözi. Az EX-AQUA projekt fő célja, hogy feltárja, megértse a múltban lezajlott extrém hidrológiai események (áradások, aszály) geológiai, hidrológiai, geomorfológiai és éghajlati hátterét különböző idő és térbeli skálán mozogva. Ezen események gyakran katasztrofális kimenetelűek mind a természetes, mind pedig az ember által épített környezeti, társadalmi értékekre nézve. Tehát különösen indokolt olyan eszközök módszerek kifejlesztése, vagy a meglévők továbbfejlesztése, mely lehetővé teszi ezen események bekövetkezési valószínűségének és potenciális hatásainak jövőbeni becslését folyamatosan változó éghajlati adottságok mellett. Az ilyen eseményeket dokumentáló leírások, mérési eredmények viszonylag rövid intervallumot fognak át. Emiatt mindenképpen szükséges a múltbeli eseményeket rögzítő geológiai, hidrológiai archívumok többszempontú részletes vizsgálata. A régészeti, régészeti geológiai adatok alapján pedig megérthetjük az egykori kultúrák és a természeti környezet ezen változásokra adott reakcióját. Az EX-AQUA 2018-as konferencia egyik fő célja, hogy bemutassa ezen múltbéli események új kutatási és módszertani eredményeit.

Az EX-AQUA 2018-as rendezvény a Nemzetközi Negyedidőszaki Unió (INQUA) támogatása mellett valósul meg.  A 2018. szeptemberében tervezett esemény a Szegedi Tudományegyetem Földtani és Őslénytani Tanszékének és a Tiszalöki Bölcs Baglyok Szögi Lajos Közhasznú Alapítványának összefogása keretében valósul meg. A tervezett 5 napos esemény 3 nap tudományos ülésből, két nap terepi szakmai kirándulásból tevődik össze.

A konferenciára az alábbi témakörökben lehet jelentkezni előadás és poszterbemutató formájában:

  • Holocén hidrológiai események és az éghajlat kapcsolata
  • Paleoáradási események és kronológiájuk
  • Paleohidrológiai események kormeghatározása: módszerek és metódusok
  • Áradási és aszályos periódusok, események: felismerésük, megkülönböztetésük
  • Emberi és folyóvízi, ártéri környezet kapcsolata: geoarcheológia és paleohidrológia
  • Negyedidőszaki folyóvízi felszínfejlődés
  • Éghajlat, időjárás, hidrológiai események idősorelemzése
  • Környezettörténeti elemzések a paleohidrológiai folyamatokban
  • Paleohidrológiai kutatásokban használt új módszertanimegközelítések, eszközök

A konferencia nyelve az angol

Rendezvény helyszíne: Kis-Tisza Ökocentrum, Tiszalök (https://kistisza.hu)

A rendezvény helyszíne a Tisza-folyó mentén található Tiszalök városa mely két óta alatt könnyedén megközelíthető Budapesttől az M0 és M3 autópályán (kb. 210 km). A 2015-ben átadott Kis-Tisza Ökocentrum új konferenciateremmel és kiállítótermekkel rendelkezik. A kiállítótermek megismertetik a látogatókat a vizes élőhelyek élővilágával és az egykori ártéri fokgazdálkodás hátterével. A közelben található ökopark pedig a védett geoökológiai tanösvényével a helyi holtág természetes élővilágát házas lábakban mutatja be. Mindez ideális nyugodt hátteret ad egy a folyó és állóvizek vízföldtani, gazdasági, éghajlati kapcsolataival foglalkozó nemzetközi tudományos kutatások legújabb eredményeinek bemutatásához.

Kiemelkedő vízföldtani, geológiai, hidrológiai, kulturális látnivalók és érdekességek a közelben

A Kárpát-medence életében a folyóvizek nagyon fontos és különleges szerepet képviselnek. Egyrészt aktívan részt vettek és vesznek a táj kialakításában, formálásában, másrészt biztosítják a medencebelső aszályos részeinek éghajlati adottságai nyomán jelentkező természetes vízveszteség utánpótlását. A folyók által kialakított és ökogazdasági szempontból az egyik legértékesebb ártéri ökoszisztémánk nem csupán a múltbéli emberi közösségek megtelepedése és megélhetése szempontjából alapvető, hanem a globálisan változó klímafeltételek között vízmegőrző és vízvédelmi szerepet is játszik. Az ország egyik múltbéli és jelenkori áradások által leginkább érintett és veszélyeztetett területe a Felső-Tisza vidéke. Az itt megtalálható és megfigyelhető folyóvízi geomorfológiai formák a hozzájuk kötődő ártéri folyóvízi és szikes pusztai ökoszisztémákkal, valamint az itt megtalálható védelmet nyújtó, a környezeti nevelésben és megőrzésben alapvető szerepet vállaló geo-. öko-, nemzeti parkok, régészeti bemutatóparkok és két UNESCO világörökségi tájunk (Tokajhegyalja, Hortobágy) közelsége különösen indokolta e neves tudományos esemény helyszínválasztását. A helyi tudományos és szervezőbizottság a területre is kiterjedt paleoökológiai és régészeti geológiai vizsgálatai révén megfelelő tudományos és szakmai hátteret biztosít e különleges táj fejlődéstörténetének, jelenkori és múltbéli vízügyi és éghajlati problémáinak bemutatására a nemzetközi tudományos közösség számára. A Tiszalöki Vízerőmű kiválóan bemutatja második legnagyobb folyónk megújuló energiaforrásokra épülő környezetbarát energiatermelési technikáját illetve a megépítéséhez szükséges műszaki megoldásokat és környezeti hatásait. Ezenkívül a Tisza menti védőművek és potenciális vésztározók is ezen a területen lesznek kialakítva.

A közeli ártéri és vizes élőhelyek számos védett állat-, növényfaj otthona. A kiszárított ártéri gyepek természetes fenntartására a nemzeti parkok keretén belül természetvédelmi helyek létesültek, melyek ugyancsak érdemlegesek a kutatók számára történő bemutatásra. Az UNESCO világörökség részeként számon tartott Tokaj városa csupán 15 percnyi útra fekszik a Bodrog és a Tisza összefolyásánál. A közelben talált paleolit vadásztelepek az egykori halász-vadász-gyűjtögető közösségek és a Bodrog-Tisza árterének egyedülálló ökológiai, környezettörténeti szerepét jelezik. A Bodrog ártere természetes ártéri morfológiai formákkal rendelkezik, melyet szeretnénk bemutatni a látogatók számára. A Hortobágyi Nemzeti Park szikes pusztái, természetes és mesterséges élővilága szintén hazai és nemzetközi unikum. A rendező tanszék által részletesen tanulmányozott terület a jégkorban kialakult erdős-sztyeppei átmeneti és szikes ökoszisztémák kiváló példája.

Partnereink

Tiszalök és környékének vízrajzi adottságai a Tisza szabályozását megelőzően

Tavaszi áradás a Felső-Tiszavidéken

Tiszalöki Vízlépcső és Erőmű az elterelt folyó inaktív medrével

Tiszalök és környéke műholdfelvételen régi és új folyóvízi formákkal

Tiszalök és a Kis-Tisza Ökopark holtága műholdas légifelvételen

A Hortobágy területének műholdas légifelvétele egykori jégkori folyóvízi formákkal

A Felső-Tiszavidék műholdas légifotója Tiszalöktől a Tokajig

A felső Tisza-vidék egy részének légifényképe a Hortobággyal és a Nyírségi hordalékkúp egy részével

A Tiszalöki Vízlépcső és Erőmű

A Bodrog ártere

Tokaj látképe a Bodrog és a Tisza összefolyásánál

Késő tavaszi, kora nyári áradás a Sajón